Đăng ký thiết kế nhân dịp giáng sinh và năm mới 2013BẠN CÓ THỂ CHỌN 1 TRONG NHỮNG NỘI DUNG THIẾT KẾ SAU

1. Tạo hình bằng ký tự đặng biệt ( ASCII Text art ):

Hình của bạn sẽ trông rất độc đáo khi được tạo bởi các ký tự ( 1.2.3.4...) hay các ký tự đặc biệt 

██▓███████████████████████████▓▓▒▒▓▓─░─░─
███▓█▓███████████████████████▓▓▒▓▒▓▓░─░─░

▓███▓████████████████████████▓▒▓▒▓▓█├░─░─
█▓███████████████████████████▒▓▒▓▒▓█▓─░─░
▓███████████████████████████▒▓▒▓▒▓▒██░─░─
█▓█████████████████████████▓▓▒▓▒▓▒▒▒█├░─░
▓█▓███████████████████████▓▓▒███▓▓░▒▓▓─░─
█▓█▓█████████████████████▓▓▓███▓▓▒▒░█▓░─░
▓███████████████████████▒▓▓███▓▓▒▓░▒▒█─░─
█▓█████████████████████▒▓▒█████▓▓▒▒░▒▓▒─░
▓█████████████████████▒▒▒▓█████▓▒▒░▒├▓▒░─
█▓███████████▓███████▒▓▒▓▒████▓▒▓▒▒░▒▒▒─░
▓███████████████████▒▒▒▓▒▓███▓▒▓▒▒░▒├▒▒▒─
█▓███████████████▓▓▒▒░▓▒▓▓█▓▓▒▓▒▒▒▒░▒─▓▒░
▓█████████████▓█▓▓▒▒▒▒▒▓▒▓▓▓▓▓▒▓▒▒░▒░░▒▓─
█▓█████▓███████▓▓▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▒▓▒▒░▒░▒─▒▓▒
▓▓▓█████████████▒▒▒▒▒▒▒▒▒▓▓▓▒▓▒▒▒▒░▒├▒─▒▒
▓▓█▓█▓██████████▓▒▒▒▒░▒▒▓▒▓▒▓▒▒▒▒░▒├▒─░├░
▒▓▓█▓█▓█████▓█▓▓▒▓▒▓░▒░▒▒▓▒▓▒▓▒▒░▒░▒├▒─▒░
▓▒▓▓█▓█▓███▓█▓▓▒▓▒▓▒▒░▒▒▓▒▓▒▒▒▒▒▒░▒├▒├▒─▒
▒▒▒▓▓███▓███▓▓▓█▓▓▒▓▒▒─▒▒▓▒▓▒▒▒▒░▒├▒├▒├▒─
░░▓▒█▓▓▓█▓████████▓▒▓░▒├▒▒▒▒▓▒▓▒▒░▒├▒░▒─▓
─░▒▒▒█▒▓▓█▓███████▓▓▒▒░▒░▒░▒▒▓▒▓▒▒░▒░▒░▒▓
▒─▒▒▒▒█▒▓▓███████▓▓▒▒░▒─▒├▒▒▒░▒░▓▒▒░▒░▒░▒
▓░─▒▒░▒█▒▓▓█▓████▓▒▓▒▒├▒─▒├▒░▒─░─▓▒▒░▒░▒─
▓├░▒▓─░▒▓░▓█░▒██▓▒▓▒▒░▒─▒─░─░├▒─░▒▓░▒░▒▒▒
─▒─░▓▒─░░▒▒█▓█▓▓▒▓▒▒░▒─▒─░─░─▒├▒▒▓▒▒░▒▒▒├
░─▓─▓▓░─░├▒░▒▒▒▒▓▒▒▒▒░▒├▒─░─░─▒▓▓▒▒░▒▓▓▒▒
─░▒▒─▒├░─░─░─▒▒▓▒▒░▒░▒▒▒░░─░─░─▓▒▒░▒▒█▓▓░
░─░▒░─░─░─░─░░▒├░─▒░▒░▒▒▒─░─░─▒▒▓▒▒▒▓▓▓▓▒
─░─░─░─░─░─░─░─░─░─▒├▒▒▓░░─▒▒▒░▒▒▒▒▒▒▓▒▓─
░─░─░─░─░─▓▒░─░─░─░─▒├▒▓▓─░▒█▒▒▒▒▒▒░▓▓▒▒░
─░─░─░─░─▓▓█▓▒─░─░─░─▒░▓▓▒─▓▒▒░▒░▒░▒▓▓▒▓░
░─░─░─░─▒▒▓▒█▓▓─░─░─░─▒░▓▒▓▒▒░▒░▒▒▒▓▓▒▒░█
─░─░─░─░─░─▒▒▓▓▓├░─░─░─▒▒▒▒▒░▒░▒▒▒▒█▒▒░▒▓
░─░─░─░─░─░─▒░▒▓█▒▒─░─░─▒▒▒░▒▒▒░▒▒█▒▒▒▒├█
─░─░─░─░─░─░─░├▒▒▓▓▓▒▒─░░▒▒▓▒▒─▒▓█▒▓▒▒├▒█
░─░─░─░─░─░─░─░░▒├▒▒▓▓█▓▒▒▓▓▓▒▓▓▓▒▓▒▓░▒▒█
─░─░─░─░─░─░─░─▒░▒─▒─▒▒▓▓▓▓███▓█▓▓▒▓▒▒▒▓▓
░─░─░─░─░─░├░─░─░─░─▒░▒─▓▓███▓█▓▓▒▓▒▒▒▓▓█
─░─░─░─░─░─░─▒─░─░─▒░▒▒▒├▒▓███▓▓▓▓▒▓▒▓▓█▓
░─░─░─░─░─░─░─▒─░─░─▒░▒▒▒░▒▒███▓▓▓▓▓▓▓█▓█
─░─░─░─░─░─░─░─░─░─░─░─▒├▒▒▒░▓▓███▓▓▓█▓██
░─░─░─░─░─░─░─░─░─░─░─░─░─▒▒▒├▒▒▓██▓▓▓█▓█
─░─░─░─░─░─░─░─░─░─░─░─░─░─░─░░▒├▒▓█▓▓▒▒─2. Thiết kế trang bìa theo tên và slogan của bạn:

Nội dung ảnh bìa bao gồm : Tên bạn hay page của bạn, và 1 câu slogan mà bạn yêu thích


Hãy kích vào đây để gửi yêu cầu bạn muốn làm nhé

Share this:

Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 Comment

 
© 2011 For Beттer Days
Designed by Blog Thiet Ke
Posts RSSComments RSS
Back to top